ระบบการศึกษายังมุ่งเน้นเรื่องวิชาการมากเกินความจำเป็น โรงเรียนสอนให้เด็กมุ่งเรียนหนังสือเพื่อหวังผลคะแนนและสอบแข่งขัน แต่ขาดทักษะชีวิต การตัดสินใจผิดพลาดเมื่อเจอปัญหาต่างๆ

การศึกษาและความเห็นแก่ตัว

ปัญหาทั้งหมดมาจากการเห็นแ่ก่ตัว

การศึกษาก็จัดอย่างที่ว่าเพิ่มความเห็นแก่ตัว

ให้เด็กๆมันฉลาดๆ ฉลาดแล้วยิ่งเห็นแก่ตัว

ศาสนาไม่มาควบคุมการศึกษา

การศึกษาก็เลยส่งเสริมการเห็นแก่ตัว

ยิ่งเห็นแก่ตัวเท่าไรก็ทำลายโลกเท่านั้น

   ท่านพุทธทาส

เสียงธรรมจากสวนโมกข์ 

คมธรรมท่านว.วชิรเมธี

กิจกรรมกำหนดให้นักเรียนศึกษา์แนวคิด ในหัวข้อต่่างๆนี้แล้วสรุปให้ครูฟังว่านักเรียนจะนำคำสอนไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไรกับตัวนักเรียนครอบครัวและสังคมตอบลงในกระดานสนทนา

หรือแบบฟอร์มที่ครูแจกให้ คลิกเพื่อตอบ

เก็บแนวคิดดีๆทั้งหมดนี้ไปใช้เป็นอาวุธต่อสู้กับสิ่งเลวร้ายรอบๆ

ตัวเรา และเราจะตอบได้ว่าเรานั้นเกิดมาเพื่ออะไร ครูมนตรีหวังว่า

นักเรียนจะได้รับประโยชน์จากการศึกษาในครั้งนี้เป็นอย่างมาก