มนุษย์ประเสริฐได้ด้วยการฝึก

  ผลของการฝึกตน1

 

  ผลของการฝึกตน2

นักเรียนที่ยากเล่นกีตาร์แล้วเล่นไม่ได้โดยอ้างว่านิ้วสั้นอันที่จริงแล้วสมาธิสั้นและไม่มีวินัยในตนเอง

กิจกรรม

กิจกรรมกำหนดให้นักเรียนศึกษาธรรมะจากเว็บไซค์ในหัวข้อต่างๆแล้วสรุปให้ครูฟังว่านักเรียนจะนำคำสอนต่างๆไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไรกับตัวนักเรียน ตอบลงในกระดานสนทนา คลิกเพื่อตอบ