รักษาศีลแบบงมงาย

รักษาศีลแบบงมงาย

บางคนก็รักษาศีลแบบค้ากำไรเกินควรมารักษาศีลอุโบสถสักวันหนึ่ง ก็หวังที่ว่าจะได้วิมานกันไม่รู้กี่หลังต่อกี่หลัง รักษาศีลอย่างนี้ก็เป็นไสยศาสตร์ไปหมกแหละ ผู้ใหญ่บอกว่ารักาาศีลอย่างนี้ๆ แล้วได้ไปสวรรค์ มันก็เชื่อมันก็ทำไปอย่างที่ไม่มีเหตุผล มันก็งมงาย

กิจกรรม

กิจกรรมกำหนดให้นักเรียนศึกษาธรรมะจากเว็บไซค์ในหัวข้อต่างๆแล้วสรุปให้ครูฟังว่านักเรียนจะนำคำสอนต่างๆไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไรกับตัวนักเรียน ตอบลงในกระดานสนทนา คลิกเพื่อตอบ