ความเห็นแก่ตัว

ท่านเขียนไว้ก่อน

กิจกรรม

กิจกรรมกำหนดให้นักเรียนศึกษาธรรมะจากเว็บไซค์ในหัวข้อต่างๆแล้วสรุปให้ครูฟังว่านักเรียนจะนำคำสอนต่างๆไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไรกับตัวนักเรียน ตอบลงในกระดานสนทนา คลิกเพื่อตอบ