กว่าจะเถียงแม่เป็น

 

นักเรียนที่ชอบหนีเรียนสูบบุหรีหนีตามผู้ชายดูซะ

ดูแล้วเลิกทำชั่วเสียที

กิจกรรมกำหนดให้นักเรียนศึกษา์แนวคิด ในหัวข้อนี้แล้วสรุปให้ครูฟังว่านักเรียนจะนำคำสอนต่างๆไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไรกับตัวนักเรียน ตอบลงในกระดานสนทนา คลิกเพื่อตอบ