ภัยร้ายของนักเรียน

     เป็นนักเรียน เพียรศึกษา อย่าริรัก
ถูกศรปัก เรียน ไม่ได้ ดั่งใจหมาย
สมาธิจะ หักเหี้ยม เตียนมลาย
ถึงเรียนได้ ก็ไม่ดี เพราะผีกวน
       แต่เตือนกัน สักเท่าไร ก็ไม่เชื่อ
มันแรงเหลือ รักร้าย หลายกระสวน
หลอดพ่อแม่ มากมาย หลายกระบวน
หน้าขาวนวล ใจหยาบดำ ซ้ำละลาย

      การเล่าเรียน เบื่อหน่าย คล้ายจะบ้า
ใช้เงินอย่าง เทน้ำเทท่า น่าใจหาย
ไม่เท่าไร ใจกระด้าง สิ้นยางอาย
หญิงหรือชาย เรียนไม่ดี สิ่งนี้เอง
      มีสัจจะ ทมะ และขันตี
กตัญญู ทมะ และขันตี
กตัญญู กตเวที อย่าโฉงเฉง
รักพ่อแม่ พวกพ้อง ต้องยำเกรง
เรียนให้เก่ง ให้ยิ้มแปล้ แก่ทุกคนฯ