เผยแพร่ผลงานระบบออนไลน์

ครูผู้สอน

นางสาวพัชรินทร์ ประสิทธิ์สมบัติ

ตำแหน่งครู

วิทยะฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม