บทเรียนออนไลน์

 

ครูผู้สอน

วันเพ็ญ แก้วสุกแท้

ตำแหน่งครู

วิทยะฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม